Història mínima de Catalunya – Jordi Canal

Quan i com va sorgir Catalunya? Quina és la història de la bandera catalana? Per què l’expansió catalana es va dirigir cap al Mediterrani? Quin és l’origen de la Generalitat? Quin és el text en català més antic que es conserva? Per què es van produir les guerres remences? Com van afectar Catalunya les guerres carlines? Quan i com va aparèixer el nacionalisme català? Quin paper va tenir Catalunya en l’Espanya republicana? Com es va manifestar la repressió durant el franquisme? Com es va iniciar el procés autonòmic i l’estatut d’autonomia? Amb quins desafiaments s’ha d’encarar la Catalunya del segle XXI?

Una història breu per fer saber, comprendre i sentir Catalunya en tota la seva senzilla complexitat. La història de Catalunya explicada de forma sintètica, des de la prehistòria fins a l’actualitat, i analitzada en el seu context.

Sobre el Autor.

Jordi Canal i Morell (Olot, 1964) és un historiador català. Col·laborador habitual de la FAES i de Societat Civil Catalana (incloent-hi el grup ultra Somatemps), és hostil al nacionalisme català i la política de normalització lingüística. És professor de de l’École des hautes études en sciences sociales (EHESS) de París; anteriorment havia estat professor a la Universitat de Girona (1996-2001). Ha treballat en obres col·lectives i ha publicat articles en revistes especialitzades nacionals i estrangeres sobre el carlisme, el catalanisme, el republicanisme, la sociabilitat i la violència política. Entre les seves obres cal destacar El carlisme.

Sis estudis fonamentals (1993, amb Julio Aróstegui), Sociabilidades políticas en la España de la restauración: el carlismo y los círculos tradicionalistas (1888-1900) (1993), El carlismo: dos siglos de contrarrevolución en España(2000), El carlismo y las guerras carlistas: hechos, hombres e ideas (2003, amb Julio Aróstegui i Eduardo González Calleja), Banderas blancas, boinas rojas. Una historia política del carlismo (1876-1939) (2006), La historia es un árbol de historias. Historiografía, política, literatura (2014) i Historia mínima de Cataluña (2015), entre d’altres.


Descargar PDF Descargar EPUB Leer en Línea